Asiantuntijoiden tyytyväisyys ennätysvahvaa

Asiantuntijoiden hyvinvointia ja sitoutuneisuutta mittaava eNPS-luku on noussut uuteen ennätykseensä, se on nyt +50.

  • Blogi
  • Uutiset

Redandbluessa asiantuntijoiden tyytyväisyyttä ja henkilöstön hyvinvointia on mitattu aktiivisesti päivätasolla jo vuodesta 2018 OfficeVibe työkalun avulla. Nyt alkuvuodesta asiantuntijoiden tyytyväisyys, suositteluhalukkuus ja sitoutuneisuus on noussut uuteen ennätykseensä, mitä mitataan työntekijöiden eNPS-luvulla, joka on nyt +50. Kirjainhirviö eNPS tulee sanoista Employee Net Promoter Score, jolla tarkalleen ottaen mitataan miten innokkaasti asiantuntijat suosittelevat redandblueta työpaikkana.

Yleisesti ottaen NPS-lukua käytetään tärkeänä mittarina yrityksen menestyksen ennustamisessa. Meillä NPS-luku on ollut tärkeä mittari jo vuosia.

Mitä eroa on NPS- ja eNPS -mittareilla?

NPS-mittaria voidaan käyttää tuotteiden ja palvelun laadun mittaamisessa, kun eNPS-luku on tarkoitettu mittaamaan oman tiimin suositteluhalukkuutta.

Millainen on hyvä NPS-luku?

Pisteytyksen osalta NPS-mallissa pistetaulukko liikkuu -100- 100 akselilla. NPS-luku voi siis olla myös negatiivinen. Kaikki yli +10 pisteen luvut ovat hyviä. Mikäli NPS luku on yli +40, voidaan tulosta pitää jo erinomaisena.

Eri toimialoilla on erilaiset NPS-vertailuarvot. Pankeilla ja vakuutusyhtiöillä jo nollatulos voi olla hyvä, kun taas teknologiayrityksillä ja palvelualoilla keskimääräinen NPS-luku on suurempi.

Miten redandblue nosti eNPS-luvun nollasta viiteenkymmeneen vuodessa?

Asetimme vuosi sitten henkilöstön hyvinvoinnin parantamisen tärkeimmäksi neljästä vuositavoitteestamme. Tärkeimpinä keinoina hyviin tuloksiin ovat olleet asiantuntijoiden kuunteleminen ja tukeminen, kulttuurihankkeen mukana tuomat uudet toimintatavat sekä uudet ideat myynnin ja projektien läpiviennin osalta.

Konkereettisina esimerkkeinä saimme aikaan kaikille avoimen kulttuurioppaan, joka tiivistää redandbluen toimintatavat. Erilaisia palautekanavia ja kollegankehumisfoorumeita on useita, ja esihenkilön kanssa voi sopia keskustelun vaikka joka viikko sille varatusta kalenterislotista. Toimintaa on muutenkin tehty mahdollisimman läpinäkyväksi mm. avoimella ohjausryhmätoiminnalla sekä käymällä kuukausipalavereissa läpi henkilöstöltä tullutta palautetta.

Kiinnostaako redandblue työpaikkana? Ota yhteyttä:

Avoimet työpaikat

rekry@redandblue.fi