Digital Marketing World Forum (DMWF) 2023  – Kasvu-tiimi Euroopassa

 • Uutiset

Kasvumarkkinoinnin tiimimme osallistui marraskuussa DMWF Europe 2023-tapahtumaan. DMWF on digitaalisen markkinoinnin tapahtuma, joka järjestettiin Amsterdamissa kahden päivän aikana. Tapahtuman tarkoituksena on tarjota näkemyksiä digitaalisen markkinoinnin, data-analytiikan ja – tietenkin – paljon pinnalla olevan AI:n uusimmista suuntauksista ja strategioista. 

Tapahtuma kokosi yli 80 puhujaa ja yli 1000 osallistujaa keskustelemaan digitaalisen markkinoinnin trendeistä, kuten sisältömarkkinoinnista, datasta ja tekoälystä. DMWF 2023 tarjosi monipuolisen ohjelman paneelikeskusteluja ja asiantuntijapuheenvuoroja. 

Tapahtumassa oli seitsemän eri teemaa (tracks):

 • Social Media & Community 
 • Marketing Data & Insights 
 • Content & Digital Brand Strategy 
 • Generative Ai & Marketing 
 • Influencer Marketing 
 • World Digital Experience & eCommerce Strategy

Kirjasimme ylös mietteitä ja havaintoja tapahtumasta.

Day 1: Strategiaa, dataa ja havaintoja sekä ilmiöitä

Tapahtuman ensimmäinen päivä tarjosi useita kiinnostavia puheenvuoroja. Tässä niistä muutamia lyhyesti ja osa hieman pidemmin. 

‘Adapting an agile approach to your Digital Strategy’ 

Paneelikeskustelu liittyi ketterän lähestymistavan soveltamiseen digistrategian osalta. Keskustelussa tuotiin esiin sekä proaktiivisen, että reaktiivisen toiminnan puolia, testauksen ja datan hyödyntämistä sekä tavoitteiden asettamisen tärkeyttä. Onnistumisen ja epäonnistumisen määrittely perustuu asetettuihin tavoitteisiin, ja mittausmenetelmät vaikuttavat siihen, miten kehitystä havaitaan ja edistetään. Bisnes kehittyy datan avulla, joten on tärkeää iteroida ja optimoida toimintaa. Reverse engineering -lähestymistavan avulla voidaan tutkia, miten asiakkaat päätyvät myyntiputkeen. Säännölliset tarkastelut, kuten kuukausittaiset tai kvartaalittaiset analyysit voivat auttaa löytämään hyviä toimintamalleja.

’The AI Revolution: Marketers’ Greatest Ally or Adversary?’

Laura Murphyn (Amplify Analytix) esitys pohti tekoälyn roolia markkinoinnissa, kysyen onko se kaveri vai vihollinen. Ennen kaikkea kysymys on sitä, miten AI voi toimia apuna ja tukena markkinoinnissa. Jo 40% markkinoijista käyttää ChatGPT:tä, joten muutos on ollut nopea ja iso. Tehokas käyttö vaatii kuitenkin enemmän – prompt engineering -taidot ovat tärkeitä, jotta työkaluista on todellista hyötyä.

‘Audience-First Marketing: learnings and playbooks from 20 years of studying cats on the web’

Ensimmäisen päivän Content & Digital Brand Strategy -lavalla nähtiin mielenkiintoinen esitys aiheesta Audience-First Marketing: learnings and playbooks from 20 years of studying cats on the web. 

Käytännössä puheenvuoro käsitteli internetilmiöiden – kuten meemien – syntymistä ja sitä, miten ne lähtevät leviämään ja hiipumaan – ja sitä, miten niihin liittyviä asioita voisi hyödyntää markkinoinnissa. Itse kissoja näkyi Francesco D’Orazion (CEO/Pulsar) esityksessä vain yhdellä slaidilla, mutta hyviä nostoja tuli mm. Spark vs. Grow -asettelusta.

Sparkiin kuuluu

  • Korkeampi jakaminen
  • Nopeampi leviäminen
  • Korkeampi ailahtelevuus
  • Korkeampi huippu
  • Mutta lyhyempi elinkaari

Grow:hun puolestaan kuuluu

  • Pienempi jakaminen
  • Hitaampi leviäminen
  • Matalampi ailahtelevuus
  • Matalampi huippu
  • Mutta pidempi elinkaari

Yhteenvetona oli, että parhaat tulokset saa markkinoinnilla aikaiseksi, kun yhdistetään luova markkinointi, hyvin muotoiltu yleisö ja juuri heille muotoiltu tapa viestiä ja keskustella. 

‘Your obsession with tracking is wrong’

Your obsession with tracking is wrong heitti epäsuoran haasteen osallistujalle, joten piti mennä katsomaan, mitä Bart Burggraafilla (MediaGroup Worldwide) oli mielessään.

Digimarkkinoinnin historiaa voi hyvin kärjistäen tiivistää seuraavasti:

 • Impressioiden aika – haluttiin saada mahdollisimman paljon näyttökertoja, mikä johti huonolaatuisiin klikkeihin.
 • Click here -aika – haluttiin saada mahdollisimman paljon klikkauksia keinolla millä hyvänsä, mikä johti epärelevantteihin mainoksiin. 
 • Nice to see you -aika – tajuttiin, että klikit eivät ole kaikki kaikessa, vaan mainonnalle tarvitaan relevantti yleisö. Alko datan avulla kohdentaminen.
 • Psst, over here -aika – ymmärrettiin konversioiden mittaamisen merkitys ja alettiin keskittyä enemmän ostoaikeissa oleviin yleisöihin tai muihin, jotka ovat valmiimpia konvertoitumaan. Reta ja hakusanamainonta ovat tämän ilmentymiä.
 • Last click -aika – alettiin antaa arvoa klikkauksille, jotka johtivat konversioon. Usein kuitenkin vain viimeinen klikkaus sai huomiota (siitä sai parempaa dataa pomolle).

Nyt eletään aikaa, jossa data on uutta kultaa, mutta sekin on vajavaista ja usein liian lyhytaikaista sekä suoraviivaista, sillä asiakaspolku on hyvin harvoin lineaarinen. Paremmat attribuutio mallit voivat auttaa polkujen ymmärtämisessä ja mainonnan kehittämisessä. Toinen merkittävä asia on brändityö – se tuo kasvua hitaammin, mutta kestävämmin.

Day 2: AI:tä, paljon AI:tä

Tapahtuman toisen päivän tekoälylava tarjosi kiehtovan katsauksen generatiivisen tekoälyn soveltamiseen markkinoinnissa. 

 • Mascha Driessen Microsoftilta keskittyi markkinointiin generatiivisen tekoälyn avulla ja sen kykyyn muokata digitaalisen markkinoinnin tulevaisuutta. Puheenvuoro oli hyvä kartoitus uusimpiin tekoälyä hyödyntäviin työkaluihin ja niiden tulevaisuuteen. Bingin tulevaisuus voi näyttää yllättävän valoisalta, jos Google ei vastaa tarpeeksi tehokkaasti. 
 • Mikael da Costa WP SEO AI:sta esitteli, kuinka tekoäly voi auttaa hakukoneoptimoinnissa. Puhe sai meidät miettimään mikrohakusanojen merkitystä ja parhaita käytäntöjä niiden suhteen. Puheenvuoro sai miettimään omia SEO-prosesseja, joita meillä redandbluella tehdään hieman samaan tapaan kuin Mikael esitteli. Mikrohakusanoihin voi ja kannattaakin kiinnittää silti enemmän huomiota jatkossa.
 • Rupert Brehenyn puhe oli hyvä ja viihdyttävä; Rupert käsitteli generatiivisen tekoälyn käyttöä kuvien luomisessa ja sen merkitystä markkinoinnissa. Kaikki esityksen kuvitukset oli tuotettu Midjourneyllä. Rupert painotti, että tekoäly ei ole tekemässä ihmisiä turhiksi, vaan ammattitaitoa tarvitaan edelleen. Tavallisiin ja geneerisiin prompteihin ei kannata tyytyä, vaan antaa mahdollisimman tarkat ja uniikit ohjeet.
 • Elliott Raynerin puhe AI:n ja tarinankerronnan yhdistämisestä​ oli myös erityisen hyvä. Elliot jakoi ajatuksiaan tarinankerronnan tärkeydestä markkinoinnissa. Teemaa lähestyttiin Aristoteleen retoriikan periaatteiden mukaan: logiikka, tunne ja uskottavuus ovat tehokkaan tarinankerronnan peruspilarit. Markkinoija voi arvottaa pilarien järjestyksen ja painoarvon viestinnässään kohdeyleisönsä mukaan.

Lisäksi perehdyttiin muihin tarinankerronnan parhaisiin käytäntöihin ja parhaisiin tapoihin sitouttaa yleisö. Markkinoinnin tarinallistaminen ja aukkojen jättäminen tarinaan on tärkeää tulosten saavuttamiseksi.

Sosiaalisen median puolelta poimimme tapahtumasta muutaman noston:

 • Encompassing the whole: A 360 view of a Social Media Strategy -otsikoidussa esityksessä Roberta Cianetti (Condé Nast) loi katsauksen somestrategian luomiseen ja sekä tämän päivän suosituimpiin some-kanaviin. Mitään kovin uutta ja yllättävää ei tässä tullut esille, mutta tulevaisuutta varten on hyvä pitää silmällä muutamia kanavia, kuten japanilainen Lemon8 ja Jack Dorseyn BlueSky.
 • Top 10 B2B Social Media Marketing Metrics to Measure and Why -puheessaan Clive Roach loi katsauksen B2B-markkinoinnin tärkeimpiin mittareihin sosiaalisen median osalta. Mukana on varsin tuttuja metriikoita markkinoinnin ammattilaisille, mutta pari yllättävämpääkin pääsi listalle. Tärkein huomio oli insights – muistakaa, että data on oivalluksia varten.
 • Social media advertising is dead – Or is it? Tämä raflaavasti nimetty puheenvuoro piti sisällään pohdintaa ilmaisen (mainokset) ja maksullisen (ei-mainoksia) somen roolista.

Yleistä pohdintaa tapahtumasta

Kokonaisuudessaan tiimimme piti DMWF-tapahtuman sisällöllistä antia varsin hyvänä. Osa puheenvuoroista oli toki turhankin geneeristä ja osa AI-asiasta menee helposti pöhinän puolelle, jossa on paljon sisältöä, mutta vähän asiaa. Mukana oli kuitenkin paljon hyviä puheenvuoroja ja näkemyksiä, jotka laittoivat miettimään rakentavasti omia toimintamalleja ja työkaluja. Saimme vahvistusta siitä, että pieneksi toimistoksi pyöritämme digi- ja kasvumarkkinoinnin palettia vahvalla asiantuntemuksella, johon yhdistyy aito halu löytää kullekin asiakkaalle toimivimmat strategiat datan, asiakasymmärryksen ja luovan sekä analyyttisen ajattelun avulla.