Kasvumarkkinointi – strategia älykkääseen markkinointiin ja kasvuun

Kasvumarkkinointi, growth marketing, on luovan digimarkkinoinnin, syvällisen asiakasymmäryksen sekä datan ja mittaamisen avulla rakentuva prosessi. Sen tavoitteena on rakentaa kestävää kasvua.

 

Kasvumarkkinointiin liittyy monia osa-alueita yrityksen tai muun organisaation markkinoinnin kehittämiseksi. Osa-alueita ovat esimerkiksi seuraavat:

 • Analytiikan ja koko asiakaspolun huomioiminen: Perinteinen markkinointi keskittyy usein vain asiakashankintaan. Kasvumarkkinointi sen sijaan huomioi asiakkaan koko matkan, mukaan lukien tavoittaminen, sitouttaminen, aktivointi ja päätavoitteiden toteutuminen sekä myynnin edistäminen. Datan hyödyntäminen auttaa tuomaan parempaa ROI:ta (return on investment) jokaiselle markkinointiin investoidulle eurolle.
 • Jatkuva optimointi: Kasvumarkkinoinnissa korostuu jatkuva testaaminen ja oppiminen. Tämä tarkoittaa, että markkinointistrategioita ja -kampanjoita hiotaan jatkuvasti todellisten tulosten perusteella, mikä johtaa tehokkaampaan markkinointiin.
 • Digitaalisten kanavien monipuolinen hyödyntäminen: Digitaalinen maailma on jatkuvassa muutoksessa, ja kasvumarkkinointi antaa työkalut ja metodit näiden muutosten hyödyntämiseen. 
 • Asiakaskeskeisyys: Kasvumarkkinoinnissa korostuu syvä ymmärrys asiakkaista. Yrityksille ja muille organisaatioille on arvokasta ymmärtää, mikä saa asiakkaat sitoutumaan, ostamaan uudelleen ja suosittelemaan yritystä muille.
 • Skalautuvuus: Kun kasvumarkkinointistrategiat on kerran luotu ja optimoitu, niitä on helppo skalautua. Tämä mahdollistaa nopean kasvun ilman, että markkinointibudjetti kasvaa lineaarisesti.
 • Kilpailuetu: Monet yritykset eivät vielä hyödynnä kasvumarkkinoinnin täyttä potentiaalia. Sen aktiivinen hyödyntäminen antaa yritykselle merkittävän kilpailuedun niitä kilpailijoita vastaan, jotka nojaavat vain perinteiseen markkinointiin.

Apunasi projektin joka vaiheessa

Autamme kartoittamaan projektin lähtökohdat, tarpeet ja tavoitteet tarjouksen taustatiedoksi.

Yhteystiedot

Paavo Virta

Head of Growth Marketing

040 530 1233

Asiakasymmärrys ja data ovat kasvumarkkinoinnin kulmakiviä

Oleellista kasvumarkkinoinnissa on oppia ymmärtämään kohderyhmiä ja heidän tarpeitaan sekä yhdistää tieto liiketoiminnan tavoitteisiin. Asiakasymmärrys ja kasvumarkkinointistrategia rakentuvat analyysin, hyvän kommunikaation ja datan avulla.

Esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla voimme yhdessä lähteä rakentamaan kasvumarkkinointistrategiaa, joka on räätälöity yrityksen tai muun organisaation tarpeisiin ja auttaa saavuttamaan liiketoimintatavoitteet.

  1. Mikä on yrityksesi liiketoimintatavoite seuraavan 12 kuukauden aikana? (Esimerkiksi: uusien asiakkaiden hankkiminen, nykyisten asiakkaiden sitoutuminen, markkinaosuuden kasvattaminen tietyllä alueella jne.)
  2. Kuvaile nykyistä asiakaskuntaasi. Onko sinulla tietoa heidän demografiastaan, ostokäyttäytymisestään, ja mistä kanavista he yleensä löytävät yrityksesi?
  3. Mikä on nykyinen markkinointibudjettisi ja miten se on jaettu eri kanavien ja toimenpiteiden kesken? (Esimerkiksi: some-mainonta, hakukonemarkkinointi, sähköpostimarkkinointi jne.)
  4. Mitä kanavia tai strategioita olet kokeillut aikaisemmin, ja mitkä niistä ovat osoittautuneet erityisen tehokkaiksi (tai tehottomiksi) yrityksellesi?
  5. Onko yritykselläsi kerättynä dataa asiakkaiden käyttäytymisestä ja palautteesta? Jos on, millaista dataa ja miten sitä tällä hetkellä hyödynnätte?

Kun ymmärretään tämä kokonaisuus, niin voidaan luoda strategia ja lähteä sen pohjalta luovalla otteella tekemään kasvumarkkinointia.

Kestävä kasvu on markkinoinnin ydin

Digitaalisen markkinoinnin maailma on jatkuvan muutoksen ala. Strategiat, jotka toimivat yhtenä päivänä, voivat olla vähemmän tehokkaita seuraavana päivänä. Ne korvataan uusilla työkaluilla, sovelluksilla ja käyttäjillä. Tässä jatkuvassa muutoksessa toimiminen voi tuntua haastavalta, mutta siihen hyviä toimintamalleja. 

Kestävä kasvu on olennainen osa kasvumarkkinoinnin tekemistä. Paljon viimeisen kymmenen vuoden aikana käytetty käsite kasvuhakkerointi kulkee paljolti käsi kädessä sen kanssa. Kasvuhakkeroinnin nähdään yleensä kuitenkin tähtäävän nopeisiin tuloksiin ja nopeaan kasvuun, kun taas kasvumarkkinointia tehdään pidemmällä aikavälillä kestävien tulosten aikaansaamiseksi. Usein kasvumarkkinoinnilla tähdätään sananmukaisesti kasvuun, mutta muitakin tavoitteita voi olla – B2B yritys haluaa luultavimmin kasvua, mutta esim. järjestökentän toimijalle voi olla tärkeää saada vain omaa viestiä aiempaa paremmin esille.

Kasvumarkkinoijat yrittävät ymmärtää, mikä hyödyttää käyttäjiä ja saa heidät palaamaan. Kasvumarkkinointi muuttaa perinteisen “tee tuote ja markkinoi sitä sen jälkeen” -polun muotoon “tee, sitten markkinoi, sitten analysoi, sitten uudelleenmuotoile, sitten markkinoi uudelleen”.

Kasvumarkkinoinnin työkalut

Kasvumarkkinoinnin edistämiseen on valtavasti erilaisia tapoja ja työkaluja. Asiakasymmärrys auttaa valitsemaan potentiaalisia kanavia testaukseen, jonka jälkeen taas data näyttää, ovatko ne laajentamisen arvoisia. Ensiksi toki pitää huolehtia, että hyödyllistä dataa kertyy ja tarvittavat mittarit on rakennettu.

Toimenpiteitä ja työkaluja, joita kasvumarkkinoinnissa käytämme on paljon. Tässä muutamia nostoja, joista voit lukea lisää Kasvumarkkinoinnin -työkalut -blogistamme.

 • Google Analytics 4 (GA4) -web-analytiikka
 • Piwik Pro -web-analytiikka
 • Matomo Analytics -web-analytiikka
 • Google Tag Manager
 • Google Search Console
 • Google Looker Studio -datanvisualisointityökalu
 • Microsoft Clarity -lämpökarttatyökalu
 • Avainsanatutkimus
 • Hakukoneoptimointi SEO
 • Google Ads -hakusanamainonta (Google Ads)
 • Google Performance Max -mainonta (Google Ads)
 • Google Display -mainonta (Google Ads)
 • YouTube-mainonta (Google Ads)
 • LinkedIn-mainonta (Campaign Manager)
 • Facebook-mainonta (Meta Business Suite)
 • Instagram-mainonta (Meta Business Suite)
 • X (Twitter) -mainonta
 • Pinterest-mainonta
 • Mailchimp -uutiskirje- ja markkinoinnin automaatiotyökalu
 • Google Forms
 • Visual Web Optimizer -a/b-testaustyökalu

Kasvumarkkinointi ei ole pelkkä trendi tai ohimenevä ilmiö. Se on moderni lähestymistapa markkinointiin, joka keskittyy todellisiin tuloksiin ja jatkuvaan parantamiseen. Tässä digitaalisessa ajassa yrityksen on pysyttävä jatkuvasti kehittyvässä markkinassa mukana, ja kasvumarkkinointi on yksi tehokkaimmista tavoista tehdä se. Se ei ole pelkästään markkinointiosaston asia – se on koko yrityksen kasvustrategia.

Aloitetaanko yhteistyö?