redandbluella oma Palvelutietovaranto (PTV) -integraation lisäosa

  • Uutiset

Mikä on palvelutietovaranto (PTV)?

Palvelutietovaranto (PTV) on valtakunnallinen keskitetty tietovaranto (suomi.fi), johon kunnat, hyvinvointialueet, valtio ja yksityinen sektori kuvaavat palvelunsa ja niiden asiointikanavat. Esimerkiksi kirjasto tai uimahalli voi kuvata PTV:hen mitä palveluita he tuottavat sekä palveluiden aukioloajat.

Kuntien, hyvinvointialueiden ja järjestöjen verkkopalvelu-uudistusten vaatimusmäärittelyissä törmää usein Palvelutietovaranto- eli PTV-integraatioon.

Palvelutietovarannon sisältö on avointa dataa. Dataa voidaan avoimen rajapinnan kautta käyttää esimerkiksi verkkopalvelussa.

PTV-sovelluksen ja avoimet rajapinnat tuottaa Digi- ja väestötietovirasto. Laki velvoittaa julkishallinnon organisaatioita kuvaamaan palvelunsa palvelutietovarantoon, muilla toimijoilla on PTV:n käyttöoikeus. PTV:n käyttöön ottava organisaatio kuten kunta tai järjestö vastaa omien palvelusisältöjensä tuottamisesta, ylläpidosta ja kehittämisestä PTV-tietomallin ja käyttöehtojen mukaisesti.

Miten redandblue voi auttaa WordPressin ja palvelutietovarannon integroimisessa?

Redandbluella on kokemusta PTV-integraatiosta WordPressiin Hollolan kunnan verkkopalvelu-uudistuksesta. Nyt olemme toteuttaneet oman WordPress-lisäosan, jonka avulla PTV:n tietoja voidaan tuoda helposti osaksi verkkopalvelua. Tulemme käyttämään lisäosaa parhaillaan uudistettavassa Taivalkosken verkkopalvelussa.

Redandbluen PTV-lisäosa tuo datan kolmeen eri sisältötyyppiin, jotka ovat

  • Palvelut,
  • Palvelukanavat ja
  • Palvelupaikat.

Lisäosa tuottaa WordPress-sivustolle valmiiksi sisältölohkot, joihin sisältötyyppien tietoja voidaan sivustolla nostaa. Lisäosalla on kieliversiotuki ja se on yhteensopiva Polylang Pro:n kanssa. Sillä on myös WordPress CLI -tuki, eli yksittäisiä sisältöjä voidaan kutsua PTV:stä WP CLI -työkalulla. Järjestelmä kirjoittaa data-ajoista lokia ja näyttää sen WordPressin hallinnassa. Loki näyttää, mitä sisältöjä on luotu ja päivitetty.

Lisäosa hakee tiedot kerran päivässä Palvelutietovarannosta, mutta tarvittaessa tietojen hakutiheyttä voi muuttaa lisäosan määrityksistä.

Lisäosan kehittäminen helpottaa jatkossa redandbluen työtä ja PTV-integraatioiden parissa, ja tuo asiakkaalle kustannussäästöjä integraatioiden työmäärissä verkkopalveluprojekteissa.

Oma PTV-lisäosa on vain yksi osoitus siitä, että kehitämme asiakkaidemme tarpeisiin sopivia ratkaisuja proaktiivisesti. Palaamme pian seuraavien ulostulojen myötä!

Referenssi: tutustu Hollolan kunnan verkkopalvelu-uudistukseen