redandbluelle Koodia Suomesta ry:n hiilineutraaliusmerkki

  • Uutiset

Redandbluen strategiassa linjasimme tälle vuodelle liiketoiminnan vastuullisuuden ja green coding -osaamisen kehittämisen. Ympäristövastuun osalta kumosimme hiilidioksidipäästöistä aiheutuvan ilmastohaitan viime vuoden liiketoiminnan osalta, yhteensä 71 tonnia CO2-päästöjä. Strategian vieminen käytäntöön etenee lisäksi nyt, kun redandbluelle myönnettiin Koodia Suomesta hiilineutraaliusmerkki vahvistamaan asemaamme vastuullisena toimijana.

Hiilipäästöistä aiheutuvan ilmastohaitan kumoaminen vuoden 2023 osalta

Gold Standard -sertifioiduilla hankkeilla rahoitetaan ilmastonsuojeluprojekteja, jotka vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä ja luovat kestävän kehityksen etuja sitä eniten tarvitseville yhteisöille. Jokaisella Gold Standard -projektilla on todistettu panos vähintään kolmeen Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteeseen.

Tukemassamme hankkeessa kunnostetaan yhteisöjen vesi-infrasturktuuria, ja yhteisö sitoutuu varmistamaan, että infraa ylläpidetään ja veden laatua testataan koko hankkeen ajan. Hanke vähentää veden välityksellä leviävien sairauksien riskiä ja tarvetta keittää vettä puhdistukseen, mikä altistaa kotitaloudet vaarallisille aineille. Tämä säästää tuhansia tonneja polttopuuta vuodessa ja vähentää CO2-päästöjä. Hanke parantaa myös yhteisöjen hygienia- ja sanitaatiokäytäntöjä.

Lisäksi olemme tukeneet Carboreal Oy:n metsityshankkeita. Carborealin ilmastovaikutushyödyt perustuvat metsien istuttamiseen peltomaaksi soveltumattomille alueille. Carborealin metsitysprojektien ytimessä on ekosysteemin resilienssin ja biodiversiteetin vaaliminen, jota he toteuttavat istuttamalla sekä kuusta että mäntyä ja säilyttämällä luontaisesti kasvavat lehtipuut.

Hiilijalanjäljen laskenta

redandbluen hiilijalanjälki laskettiin Data Farm Oy:n tuottamalla ohjelmistolla, joka laskee yrityksen hiilidioksidipäästöt kuukausittain eri osa-alueiden osalta analysoimalla kirjanpitotietoja reaaliajassa yrityksen taloushallinnan sovelluksesta.

Koodia Suomesta -hiilineutraaliusmerkki

Hiilijalanjäljen laskennan, kompensaation ja suunnitelmallisen ympäristövastuuasioiden huomioimisen sekä yritystoiminnassa että toteuttamillamme verkkosivustoilla myötä haimme Koodia Suomesta ry:n Hiilineutraaliusmerkkiä, joka meille vastikään myönnettiin. Olemme ilolla mukana edistämässä sekä pk-yritysten että digitaalisten palveluiden vastuullisuutta sekä ympäristönäkökulmasta että saavutettavuuden osalta.

Uusi ekologinen ja saavutettava redandblue.fi

Uudistimme juuri myös omaa sivustomme. Uudistetulla verkkosivustollamme on panostettu erityisesti verkkosivuston ekologisuuteen ja saavutettavuuteen. Sivusto käyttää oletuksena ekologista dark modea, jonka käyttäjä voi halutessaan muuttaa vaaleaksi, mikäli se parantaa esimerkiksi luettavuutta. Sivuston animaatiot ja scriptit voidaan ottaa myös haluttaessa pois käytöstä, jolloin sivusto toimii nopeammin ja käyttää vähemmän resursseja. Kolmantena erikoisominaisuutena sivuston kuvat voidaan pakata pikselimäisiksi versioiksi ja keventää näin ladattavien tiedostojen kokoa.

Oletko kiinnostunut optimoimaan sivustosi ympäristöystävällisemmäksi tai rakentamaan alusta asti ekologisen verkkopalvelun? Ole yhteydessä hi@redandblue.fi tai soita Reeta Laamo p. 044 362 7714.