• Konseptisuunnittelu
 • UI/UX
 • Verkkosivut ja -palvelut
 • Visuaalinen suunnittelu

Helsingin aikuisopiston multisite-verkkopalvelu

Helsingin aikuisopisto, opiston peruskoulu ja Aktiivi-Instituutti uudistettiin ja yhdistettiin multisite-verkkopalveluksi. Helsingin aikuisopisto on yksi Suomen suurimmista yksityisistä kansalaisopistoista ja kaikille avoin oppimisen ja hyvinvoinnin keskus.

Helsingin aikuisopisto, opiston peruskoulu ja Aktiivi-Instituutti uudistettiin ja yhdistettiin multisite-verkkopalveluksi. Helsingin aikuisopisto on yksi Suomen suurimmista yksityisistä kansalaisopistoista ja kaikille avoin oppimisen ja hyvinvoinnin keskus. Vuonna 2021 opisto järjesti yli 1400 erilaista kurssia ja koulutusta. Opistoa ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto TJO ry ja Aktiivi-Instituutti, peruskoulu sekä työvoimakoulutus kuuluvat samaan organisaatioon.

Toteutimme Helsingin aikuisopistolle verkkopalvelu-uudistuksen, jossa yhdistettiin Helsingin aikuisopiston verkkosivusto ja Aktiivi-Instituutin verkkosivusto sekä luotiin uusi opiston peruskoulun sivusto. Kolme sivustoa toteutettiin multisitena, eli yhden asennuksen ja hallinnan taakse. Lähtökohtana uudistukselle oli yhtenäinen rakenne sivustojen välillä, moderni ilme ja hakukoneystävällinen tietorakenne.

www.helao.fi

www.aktiivi-instituutti.fi

www.helao.fi/peruskoulu

Uudistuksen tavoitteet

Helsingin aikuisopisto tarjoaa satoja erilaisia kursseja ja koulutuksia, ja uudistuksessa lähdettiinkin miettimään, miten loppukäyttäjiä palveltaisiin mahdollisimman hyvin ja uusi harrastus tai kurssi löytyisi mahdollisimman helposti. Taustalla oli myös ajatus sisältöjen optimoinnista, jotta hakukoneet osaisivat löytää entistä paremmin Helsingin aikuisopiston sivuille.

Koska taustalla toimivan TJO:n muutkin sivustot kaipasivat uudistusta, lähdettiin suunnittelemaan multisite-sivustoa Helsingin aikuisopiston lisäksi Aktiivi-Instituutille sekä opiston peruskoululle. Peruskoulun sivu sijaitsi aikaisemmin aikuisopiston alasivuna, mutta se haluttiin nyt erottaa selkeästi omaksi kokonaisuudeksi.

Ulkoasun osalta uudistuksessa haettiin raikasta, modernia ilmettä. Kaikkien sivustojen rakenne haluttiin pitää yhtenäisinä, ja sivustot eroavatkin toisistaan vain värimaailman osalta. Näin säästettiin myös kustannuksissa, kun samoja elementtejä voitiin hyödyntää kaikilla sivustoilla.

Sisältöuudistus ja sisältöjen optimointi osana projektia

Verkkopalvelukokonaisuuden suunnittelussa huomioitiin erityisesti hakukoneoptimointi. Aikaisemmin esimerkiksi Helsingin aikuisopiston kursseista ei löytynyt juurikaan tietoja verkkosivustolta, ja tämä haluttiin muuttaa uudistetuilla sivuilla. Uutta sisältöä luotiin paljon ja mm. kaikkiin kuviin lisättiin alt-tekstit. Asiakas käytti paljon aikaa sisältöjen uudistukseen ja hakukoneoptimointiin – kuvauudistusta unohtamatta. Loppukäyttäjän on nyt helpompi löytää itselle aikuisopiston kurssit niin hakukoneiden avulla kuin sivustoltakin.

 • Kristiina Hentunen

  Markkinointipäällikkö

Projekti eteni erittäin sujuvasti ja tiesimme asiakkaana koko ajan, missä vaiheessa ollaan. Olemme erittäin tyytyväisiä lopulliseen toteutukseen. Toiveitamme kuultiin prosessin ajan, eikä ikäviä piilokustannuksia ilmennyt.

 

 • Kristiina Hentunen

  Markkinointipäällikkö

Projektin prosessi eteni johdonmukaisesti

Verkkopalvelu-uudistuksen prosessi aloitettiin konseptoinnilla. Tämän jälkeen edettiin käyttöliittymäsuunnitteluun, jossa kiinnitettiin erityisen paljon huomiota navigointiin: navigointi pidettiin yhdenmukaisena jokaisella multisiten sivustolla ja uudistuksessa keskityttiin erityisesti käyttäjälähtöiseen suunnitteluun.

Prosessin vaiheet:

 • Konseptointi
 • Käyttöliittymäsuunnittelu
 • Visuaalinen suunnittelu
 • Tekninen toteutus
 • Testaus
 • Sisältöjen syöttö
 • Käyttöönotto.

Yhteistyö jatkuu

Verkkopalvelun uudistuksen jälkeen olemme jatkaneet Helsingin aikuisopiston kanssa yhteistyötä ja toteuttaneet mm. hakusana- ja kilpailija-analyysit. Näiden perusteella suunnittelemme ja toteutamme hakukoneoptimoinnin toimenpiteitä verkkosivustolle.

Sivuston kävijäliikenteen ja toimintojen seuraamista varten rakensimme asiakkaalle oman, yksilöllisen Google Data Studio -näkymän, johon haetaan tietoja analysointia varten. Lukujen tulkinta ja seuranta on helppoa, kun mittarit on säädetty Helsingin aikuisopiston tarpeita varten. Seurannan ja analyysien pohjalta on tarkoitus aloittaa myös hakusanamainonta.

Vieraile palvelussa

Ota yhteyttä

Petteri Laamo

Head of Design, Co-Founder

Petteri on redandbluen toinen perustaja ja kokenut suunnittelija.

Puhelin: 040 194 4421