Saavutettava verkkokauppa laajentaa kohderyhmääsi

  • Uutiset

Saavutettava verkkokauppa mahdollistaa, että mahdollisimman suuri joukko verkkokaupan kohderyhmien edustajista voi tehdä ostoksia verkkokaupassa hyvällä asiakaskokemuksella. Verkkokauppaliiketoiminnassa tämä on varmasti kovin tavoiteltu tilanne.

Saavutettavuus verkkokaupassa tarkoittaa, että kuka tahansa, jolla on mahdollisia rajoitteita, kuten näkövamma, luki- ja hahmottamisvaikeuksia tai muita neurologisia tai fyysisiä rajoitteita pystyvät käyttämään verkkokauppaa.

Verkkokaupan saavutettavuusauditointi

Muiden kuin mikroyritysten verkkokaupat tulee olla digipalvelulain uudistuksen mukaisesti saavutettavuusvaatimukset täyttäviä kesäkuussa 2025. Haluatko siis tietää pian, kuinka saavutettava juuri sinun verkkokauppasi on ja minkälaista kehitystä olisi syytä tehdä ennen siirtymäajan umpeutumista? Redandblue voi tehdä saavutettavuusauditoinnin verkkokaupallisesi kustannustehokkaasti. Saavutettavuusauditoinnin hinta alkaen 2 900 € (alv 0%).

Joskus myös tavalliset ihmiset voivat olla tilapäisesti rajoittuneita käyttämään verkkokauppaa esimerkiksi läppärin kautta, joten verkkokaupan täytyy toimia optimaalisesti myös puhelimen tai tabletin selaimessa. Tämä pätee verkkokauppojen lisäksi perus sivustoihinkin. Auditoinnilla selvitämme saavutettavuuden ohella verkkokaupan mobiilikäytettävyyttä.

Käyn tässä artikkelissa läpi saavutettavan verkkokaupan tärkeimpiä ominaisuuksia sekä minkälaista osaamista vaaditaan, jotta verkkokaupasta voidaan tehdä saavutettava ja muutenkin käyttäjäystävällinen.

Saavutettava verkkokauppa ja sen TOP 5 osa-alueet

Listaan alla viisi tärkeää osa-aluetta, jotka on syytä ottaa huomioon, kun kehitetään saavutettavaa verkkokauppaa:

  1. Saavutettavuusvaatimukset eli esimerkiksi WCAG 2.2 -standardin kriteeristö on otettava huomioon saavutettavan verkkokaupan suunnittelussa ja kehityksessä.
  2. Verkkokaupan käyttöliittymän selkeys ja intuitiivinen käyttökokemus.
  3. Verkkokaupan tulee tarjota riittävästi tietoa tuotteista ja palveluista, jotta asiakkaat voivat tehdä hyvin perusteltuja päätöksiä.
  4. Verkkokaupan tulee olla oikeasti responsiivinen, jotta se toimii hyvin erilaisilla laitteilla ja näytöillä.
  5. Verkkokaupan tietoturva on ehkäpä hieman yllättävä nosto tähän, mutta erittäin tärkeä sellainen, koska asiakkaat jakavat verkkokaupalle henkilökohtaisia tietojaan, joten siihen täytyy voida luottaa, jotta sitä uskaltaa käyttää.

Jos tarvitse minkäänlaista tukea saavutettavuuden ja yleisen käytettävyyden parantamiseksi verkkokaupassasi, ota yhteyttä ja varaa tapaaminen, niin käydään tilannettasi läpi. Voimme aloittaa tilanteen kartoittamisen vaikkapa käyttäjätutkimuksella tai saavutettavuusauditoinnilla.

Saavutettavan verkkokaupan kehittämisessä tarvittavat osaamisalueet

WCAG-standardin kriteeristön noudattaminen

Saavutettavan verkkokaupan kehittäminen vaatii monipuolista osaamista ja tietotaitoa useasta eri näkökulmasta. Ensinnäkin on tärkeää ymmärtää saavutettavuuden vaatimukset ja WCAG 2.1 -standardin käyttö, mikä vaatii verkkokauppoja tekevältä firmalta ennen kaikkea saavutettavuusjohtamista ja -kouluttautumista. WCAG-standardi tulee päivittymään ja vaatimukset muuttuvat ajoittain, joten ymmärrystä täytyy myös ylläpitää.

Saavutettavan verkkokaupan toteuttaminen lähtee saavutettavuuskriteereiden noudattamisesta ja niiden käytännön soveltamisesta, mikä auttaa varmistamaan, että verkkokauppa on mahdollisimman saavutettava kaikille käyttäjille.

Panosta suunnitteluvaiheeseen

Huolella tehty käyttöliittymäsuunnittelu on tärkeä saavutettavuuden ja käytettävyyden kannalta. Tarvitaan ihmiskeskeisen suunnittelun periaatetta ja erityistä taitoa suunnitella käyttöliittymä, joka on helppo navigoida, selkeä, intuitiivinen ja skaalautuva. Suunnittelutyön tueksi on tärkeä tehdä esimerkiksi haastatteluja käyttäjien tarpeiden ymmärtämistä varten, palvelun käytettävyystutkimusta, käyttöliittymän prototyyppien testaamista sekä huomioida käyttäjäpalaute.

Saavutettava web-kehitys

Saavutettava verkkokauppa vaatii web-kehitysosaamista, jotta voidaan suunnitella ja toteuttaa toimiva ja saavutettava verkkosivusto. Tärkeää on osata käyttää web-standardien mukaisia teknologioita, kuten HTML, CSS, JavaScript, sekä hyödyntää saavutettavuusohjeita ja -työkaluja.

Saavutettava sisältö verkkokaupassa

Saavutettavan verkkokaupan sisällöntuotanto edellyttää taitoa kirjoittaa selkeästi ja ymmärrettävästi, käyttää asianmukaista kieltä ja näin huomioida sisällön saavutettavuus.
Tämä tarkoittaa esimerkiksi kontrastien huomioimista, kuvausten ja tekstin käyttämistä alt-teksteissä ja mahdollisimman yksinkertaisten sanojen ja lauserakenteiden käyttöä.

Hyvin yleinen esimerkki ei-saavutettavien sisältöjen ja tekstilinkkien maailmasta on, kun verkkokaupassa linkitetään katsomaan lisätietoja “tästä”-tekstin kautta. Saavutettavammin toteutettuna esimerkiksi teksti “Katso tuotteen lisätietoja” olisi tekstilinkitettynä. Pelkkä “tästä”-sana ei anna esimerkiksi näppäimistöllä verkkokauppaa selaavalle riittävää kuvaa siitä, mihin kyseinen tekstilinkki vie käyttäjän.

Miksi tietoturva on tärkeä osa-alue saavutettavassa verkkokaupassa?

Tärkeimpänä adjektiivina tulee mieleen verkkokaupan laatuarvioinnissa: luotettavuus. Verkkokaupan luotettavuus edellyttää korkeaa tietoturvaa, mikä vaatii taitoa esimerkiksi

  • suojata verkkokaupan tietoturva-aukot,
  • käyttää turvallisia protokollia,
  • suojata käyttäjän tietoja sekä
  • varmistaa sivuston tietoturva-algoritmit ja varmuuskopioinnit.

Tämä tarkoittaa myös tietojen salauksen ja käyttäjätietojen suojauksen varmistamista sopivilla keinoilla, mikä on erityisen tärkeää varmistaa etenkin avoimen lähdekoodin toteutuksissa, kuten WooCommerce-verkkokaupoissa.

Verkkokaupan hankinta ja saavutettavuuden huomiointi

Varmasti verkkokauppiaana pyörittelet tällä hetkellä silmiä ja saat harmaita hiuksia, kun kuulet, että muutaman vuoden päästä sinunkin tarvitsee tarjota asiakkaillesi saavutettava verkkokauppa. Tässä muutama kohta, jotka huomioimalla voit nukkua yösi rauhallisemmin mielin, kun otat nämä huomioon päivittäisessä tekemisessä verkkokaupan kehityksen suhteen.

Vaadi saavutettavuuden huomioimista tarjouspyynnössäsi ja sopimuksen ehdoissa:

Saavutettavuus voidaan nostaa esille sopimus- ja tarjouspyynnöissä, jolloin toimittajat tietävät, että saavutettavuus on tärkeä vaatimus hankinnassa. Sopimukseen kannattaa kirjata klausuuli, että Tilaaja varaa oikeuden teettää saavutettavuusauditoinnin kolmannen osapuolen asiantuntijalla.

Tarkista toimittajaehdokkaiden referenssit ja aiemmat projektit:

Toimittajien referensseistä ja aiemmista projekteista voi selvittää, miten hyvin he ovat huomioineet saavutettavuuden aiemmissa projekteissaan. Tähänkin osa-alueeseen suosittelen hyödyntämään saavutettavuusasiantuntijan pika-arviointia, kun toimittajaehdokkaiden referenssejä käydään läpi.

Arvioi asiantuntijoiden kokemus ja koulutus:

Toimittajan asiantuntijoiden kokemus ja koulutus saavutettavuudesta voi antaa osviittaa siitä, miten hyvin he osaavat ottaa saavutettavuuden huomioon projektissa. Toimittajalta voidaan pyytää myös selvitys siitä, millaista koulutusta he ovat saaneet saavutettavuudesta ja millaisia saavutettavuustyökaluja he käyttävät.

Pyri yhteistyöhön saavutettavuusasiantuntijoiden kanssa:

Huolimatta siitä, että olemme erikoistuneet saavutettavien verkkopalveluiden suunnitteluun ja toteutukseen, käytämme eri kumppaneiden palveluita saavutettavuuden parissa. Suosittelemme asiakasta aina ottamaan kolmannen osapuolen mukaan arvioimaan saavutettavuuden toteutumista, vaikka verkkopalvelun uudistuksessa saavutettavuus huomioidaan tarkasti jo suunnitteluvaiheesta lähtien.

Tee yhteistyötä toimittajan kanssa saavutettavuuden varmistamiseksi:

Toimittajan kanssa voi tehdä yhteistyötä saavutettavuuden varmistamiseksi esimerkiksi sopimalla yhteisistä saavutettavuustavoitteista, järjestämällä yhteisiä koulutuksia ja tarkistamalla saavutettavuusasiat projektin eri vaiheissa.

Saavutettavuusauditointi verkkokaupalle alkaen 2 900 € (alv0%)

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

Yhteydenottolomake (Saavutettavuusartikkelit)

Saavutettavuusartikkeleiden lomake

Nimi(Pakollinen)
Kirjoita kenttään sähköpostiosoitteesi
Voit jättää halutessasi puhelinnumeron yllä olevaan kenttään.
Kirjoita lyhyt viesti (vapaaehtoinen). Viestisi pohjalta pääsemme nopeammin jatkamaan juttua kanssasi.
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.