WCAG 2.2 on julkaistu

  • Uutiset

WCAG 2.2. on julkaistu, mutta mitä se tarkoittaa esimerkiksi verkkosivuston kannalta? WCAG eli Web Content Accessibility Guidelines on kansainvälisen W3C-organisaation ylläpitämä ohjeistus. Sen tarkoituksena on varmistaa saavutettavuuden teknisen toteutumisen minimitaso. Tällä hetkellä EU:n asettaman saavutettavuusdirektiivin vaatimukset perustuvat WCAG:n 2.1 version AA- ja A-tason vaatimuksiin.

Askarruttaako sinua saavutettavuusvaatimukset ja uuden WCAG 2.2 -päivityksen tuomat kehitystarpeet? Ota redandbluen tiimiin yhteyttä, niin kartoitamme tilanteesi ja annamme sopivat ehdotukset toimenpiteistä saavutettavuuden nopeaan kehittämiseen.

WCAG 2.2 ja yhdeksän uutta saavutettavuusvaatimusta

Uudesta WCAG 2.2 -ohjeistuksesta on puhuttu pitkään ja se on viimein 5. lokakuuta 2023 virallisesti julkaistu. W3C suosittelee ohjeistuksen laajaa käyttöönottoa. On kuitenkin hyvä huomioida, että tässä vaiheessa 2.2 -kriteeristö ei vielä korvaa 2.1 -kriteeristöä.

Uusi kriteeristö sisältää yhteensä yhdeksän uutta WCAG-saavutettavuusvaatimusta, joista kuusi on A- tai AA-tason vaatimuksia. Poikkeuksellisesti uudesta kriteeristöstä on myös poistettu yksi kriteeri: 4.1.1 Jäsentäminen (Taso A).

WCAG 2.2 uudistusten top 6, joihin kannattaa tutustua

WCAG 2.2 -kriteeristöstä kannattaa erityisesti tutustua kuuteen uuteen A- tai AA-tason kriteeriin ja siihen, miten niiden toteutuminen verkkosivustolla tai -palvelussa voidaan parhaiten varmistaa.

1. Focus Not Obscured (Minimum) (AA)

Kun johonkin elementtiin fokusoidaan näppäimistöllä, tulee elementillä olla ainakin osittain näkyvissä oleva kohdennustyyli. Tämä on tärkeää, jotta käyttäjät, jotka eivät voi käyttää hiirtä, näkevät missä elementissä fokus on.

2. Dragging Movements (AA)

Jos jonkin toiminnon suorittaminen tehdään raahauseleellä, tulee tarjota lisäksi myös näppäimistöllä saavutettava tapa suorittaa toiminto. Tämä on tärkeää erityisesti niiden käyttäjien kannalta, jotka eivät pysty käyttämään hiirtä toiminnon suorittamiseksi.

3. Target Size (Minimum) (AA)

Kontrollien tulee olla kooltaan vähintään 24 kertaa 24 pikseliä tai niiden ympärillä tulee olla tarpeeksi tyhjää tilaa. Tarpeeksi isot kontrollit tekevät käyttäjälle oikean painikkeen painamisen mahdolliseksi.

4. Consistent Help (A)

Erilaisten apua käyttäjälle tarjoavien staattisten sisältöjen, toimintojen ja ohjeiden, kuten esimerkiksi tietosuoja- ja saavutettavuuselosteen tai chatbotin sijainti sivuston sivujen välillä pitää olla yhtenevä. Näin tieto on helpommin käyttäjien löydettävissä. Sijainti voi tarvittaessa muuttua responsiivisissa ratkaisuissa kun näytön koko muuttuu, mutta tällöinkin sijainnin tulee olla sivujen välillä yhtenevä.

5. Redundant Entry (A)

Samaa tietoa ei tule pyytää käyttäjältä saman istunnon aikana kahdesti. Esimerkiksi lomake tulee toteuttaa siten, että käyttäjän tarvitsee syöttää yksi tieto vain kerran. Tästä voidaan poiketa esimerkiksi silloin, jos tiedon uudelleen syöttäminen on olennaista. Esimerkiksi uuden salasanan vahvistaminen syöttämällä se uudelleen voi olla tällainen tilanne.

6. Accessible Authentication (Minimum) (AA)

Todennusmenetelmän ei tule perustua kognitiivista osaamista vaativaan testiin, kuten asioiden tunnistamiseen tai ongelmanratkaisuun.

Miten redandblue huomioi WCAG 2.2 -uudistuksen projekteissaan?

Redandblue on kouluttautunut saavutettavien verkkopalveluiden suunnittelemiseen ja toteuttamiseen. Mikäli halutaan saavuttaa toivottu saavutettavuuden taso, saavutettavuuden varmistaminen tulee aloittaa jo varhain verkkopalvelun suunnitteluvaiheessa. Teknisen toteutustiimin on tiedettävä, miten saavutettavaa kehitystä tehdään ja mitkä ovat budjetin ja projektin aikataulun kannalta tarkoituksenmukaisia ratkaisuja. Kuten WCAG 2.2 -päivityksestäkin huomataan, saavutettavuuskriteeristöt ja -vaatimukset päivittyvät koko ajan, joten saavutettavuuden kehitys ei pysähdy uuden verkkopalvelun julkaisuun.

Tutustu, miten redandblue suunnittelee ja toteuttaa verkkosivuja ja -palveluita.

Referenssit

Saavutettavat verkkopalvelut

Katso kaikki referenssit
Katso kaikki referenssit